Úhrada poplatku za ŠD

Datum: .  Zadal: budilova   Třída: Vse  kategorie: Školní družina  

Vážení rodiče, připomínáme, že do 15.1. je třeba uhradit poplatek 900,- Kč za školní družinu na období od ledna do června 2018. Číslo účtu i variabilní symboly zůstávají stejné. Platba se samozřejmě netýká těch rodičů, kteří platili 1500,- Kč na celý rok. Za včasnou úhradu všem děkujeme. Mgr. Budilová, ředitelka školy