Dotazníkové šetření Mapa školy

Datum: .  Zadal: budilova   Třída: Vse  kategorie: Zpráva na úvod  

Vážení rodiče, letos jsme se opět zapojili do dotazníkového šetření Mapa školy, jehož výstupy jsou pro práci školy důležitou zpětnou vazbou. Posíláme Vám průvodní dopis, Dotazník pro rodiče a Dotazník školní jídelny a prosíme Vás o vyplnění. Dotazníky vyplňte vždy za každé dítě, které je žákem naší školy. Dotazník školní jídelny vyplňuje dítě. V případě, že se nestravuje ve školní jídelně, vyplňte dotazník jako rodič. V záhlaví dotazníků zakřížkujte kód školy EIMT, třídu a budova 1. Bez správného označení je dotazník neplatný. Dotazníky nepřekládejte, jejich zpracování probíhá strojově. Odevzdávat můžete průběžně do 20.2. 2018 buď předáním třídní učitelce, nebo vhozením do boxů na vrátnicích. Děkujeme za spolupráci.