Obhajoby závěrečných prací žáků 9. ročníku

Datum: .  Zadal: koleckova   Třída: Vse  kategorie: Naše úspěchy  Fotogalerie  

Absolventské práce mají na naší škole několikaletou tradici a staly se pro žáky 9. ročníků příležitostí nalézt propojení poznatků získaných ve škole s vlastními možnostmi a dovedností vyhledávat a zpracovávat informace ve vybraném oboru.
Veřejné obhajoby absolventských prací probíhaly ve dnech 5.-6. března 2018 ...

plany/201803071130bhajoba.