Odklad školní docházky

Datum: .  Zadal: budilova   Třída: Vse  kategorie: Budoucí první třídy  

Vážení rodiče, pokud jste se rozhodli žádat pro své dítě o odklad školní docházky, musíte tak učinit při zápisu ve středu 4.4. 2018 v době od 13 do 18 hodin, kde vyplníte žádost. K této žádosti je nutné doložit doporučení z PPP nebo SPC a dále doporučení lékaře. Pokud nebudete mít tato doporučení hned s sebou, dodáte je později, ale žádost o odklad je třeba odevzdat v den zápisu. U zápisu můžete žádat i o přijetí do přípravné třídy.