6. setkání koordinátorů ekologické výchovy pražských škol v Galerii 14

Datum: .  Zadal: koleckova   Třída: Vse  kategorie: Naše úspěchy  Fotogalerie  

4. dubna 2018 se v prostorách Galerie 14 uskutečnilo již 6. Setkání koordinátorů environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty z pražských škol.
Pořadatelem a gestorem akreditované akce byl Klub ekologické výchovy ve spolupráci s Městskou částí Praha 14 a naší základní školou, Generála Janouška 1006, Praha 9. Nad setkáním převzal tradičně záštitu starosta Městské části Praha 14 Mgr. Radek Vondra.