PLATBY

Datum: .  Zadal: duskova   Třída: Vse  kategorie: Zpráva na úvod  

Vážení rodiče,
vzhledem k velkému počtu chybných, neúplných a nezařaditelných plateb jsme nuceni opět připomenout co a jak máte hradit.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
(platby: adaptační kurz, školní družina, doprava na plavání, škola v přírodě, kroužky ŠD, kroužky ZŠ, lyžařský kurz, vodácký kurz…….. platby, které i my hradíme převodem)
č.ú.: 2000934339/ 0800
v.s.: evidenční číslo žáka (v ŽK a eŽK)
zpráva pro příjemce: druh platby, příjmení jméno, třída

Musí být uveden var. symbol i zpráva pro příjemce, částka musí být přesně (neposílejte zaokrouhlenou částku, částku spojenou s jinou platbou apod.)!!!!!!!!!!!

HOTOVĚ: Nyní např. fond ŠD - platíte hotově přímo vychovatelkám v odděleních, třídní fond, divadlo kino apod. - platíte hotově přímo třídním učitelům, s touto hotovostí nakládají sami pedagogové.

U každé platby budete vždy informováni, jestli bude zasílána bezhotovostně na účet nebo bude probíhat hotově tř.uč. nebo vychovatelce.
Většině rodičů, kteří vše pečlivě uvádějí, moc děkujeme. 

__________________________________________________________________________________

ŠKOLNÍ JÍDELNA
(stravné - hrazeno trv. příkazem, složenkou)
č.ú.: 35-2000934339/0800 (předčíslí je velmi podstatné!!!)
v.s.: přidělen školní jídelnou při přihlášení strávníka (www.strava.cz)

POZOR!!!!!! PLATÍCÍ INKASEM Z ÚČTU: mají uveden jiný účet (100241071/0800), těmto strávníkům byl oznámen a mají již nastaveno. Na tento účet nelze jednorázové ani trvalé platby zasílat. Jde o účet sloužící pouze pro inkasa!