V uplynulém týdnu jsme se v hodinách vlastivědy vydali na netradiční cestu do minulosti českých zemí po husitských válkách. Tato hodina nebyla jen o memorování faktů, ale zahrnovala moderní technologie, týmovou spolupráci a kreativitu.

Naše hodina začala tím, že nám paní učitelka rozdala části QR kódů, které jsme museli nejdříve složit a vůbec se najít. Uprostřed každého QR kódu bylo logo, které se vztahovalo k tématu. Jakmile jsme své kódy sestavili, pokusili jsme se je naskenovat. Ukázalo se, že to není tak snadné, jak se zdálo – části se často pohybovaly, což ztěžovalo snímání. Některé skupiny si proto své QR kódy nalepily na papír, aby je mohly úspěšně naskenovat. Po naskenování QR kódů jsme ve skupinách začali pracovat na otázce.  Každá skupina dostala dvě otázky, na které musela odpovědět. Rozdělení rolí probíhalo hladce – někdo vyhledával informace na mobilu, někdo v učebnicích, jiný psal odpovědi a další se staral o ilustrace. I když většina z nás pracovala pilně, našli se i jedinci, kteří se činnosti moc neúčastnili. Paní učitelka obcházela skupiny, hodnotila naši práci a povzbuzovala méně aktivní členy, aby se zapojili.

Po uplynutí času jsme prezentovali své odpovědi. Každý člen skupiny představil část, na které pracoval, a doplnil ji ilustracemi. Některým skupinám se prezentace dařily velmi dobře, jiné měly s odpověďmi větší potíže a potřebovaly pomoc od paní učitelky.

Po prezentaci jsme hodnotili naši spolupráci a práci ostatních skupin. Paní učitelka i spolužáci poskytli zpětnou vazbu, kterou jsme měli možnost zpracovat a reagovat na ni. Na závěr jsme všechny naše projekty vystavili ve třídě, aby si je mohli prohlédnout i ostatní.

Měli jsme i možnost vyjádřit  se k celé činnosti. Která část hodiny se nám nejvíce podařila, a ve kterých částech vidíme prostor pro zlepšení. Tato sebereflexe nám pomohla lépe pochopit naše vlastní silné a slabé stránky a získali jsme cenné podněty pro další práci.