Poslední den tohoto týdne byl vyhrazen projektovému vyučování. Společně s učiteli si děti připomněly sto let od narození atleta Emila Zátopka. Během dopoledního vyučování zhlédly zajímavé dokumenty o slavném sportovci, zavzpomínaly na atletické disciplíny, zasoutěžily si v kvízech a hádankách. Vyvrcholením dopoledne bylo utkání  mezi třídami ve štafetovém běhu.  Všechny třídy se snažily podat co nejlepší výkony, soutěžily s nadšením a v duchu fair play. Vyhrála třída 5.A.  Všichni si však za velkou snahu vysloužili sladkou odměnu.