31. května jsme oslavili Den dětí, který připadá na 1. června. I počasí nám přálo a nadělilo nám krásné sluneční dopoledne a poledne. Žáci z 2. stupně si pro své mladší spolužáky z 1. stupně připravili nezapomenutelný den plný her a zábavy. Hned od rána se školní hřiště proměnilo v arénu plnou smíchu a radosti.

Program byl opravdu pestrý. Děti si mohly vyzkoušet skákání v pytlích, skok do dálky, přeskakování přes lavičky a mnoho dalších aktivit. Velmi oblíbenou disciplínou se stalo nošení pingpongových míčků na lžíci – úkol, který vyžadoval nejen pečlivost, ale i trpělivost.

Kromě těchto aktivit měli žáci možnost zapojit své smysly při poznávání předmětů podle hmatu. Zajímavou atrakcí se zdálo chození na plechovkách jako na chůdách.

Hodinka dopoledne, kterou jsme tímto způsobem strávili, utekla jako voda. Děti i vyučující se skvěle bavili a užili si společný čas. Všichni účastníci si tento den pochvalovali a odnášeli si domů spoustu krásných zážitků a maličký dárek.

Na závěr bychom rádi poděkovali všem organizátorům a těm, kteří se podíleli na přípravě tohoto úžasného programu. Díky vám jsme mohli prožít Den dětí tak, jak se patří – vesele, hravě a společně.