V sobotu 19.10. děti z Outdoorového kroužku přidaly ruku k dílu při obnově lesa.