1., 2., 3. a 6. odd. vyjelo na letiště za novými zážitky a poznáním. A bylo to opravdu velmi zajímavé ☺.