Dne 12.9.2019 zahájilo 1.,2. a 6. oddělení svou výletní sezónu.