Cestování ve školním roce 2019/2020 jsme zahájili na „Gutovce“.