Informace k výuce pro žáky 1. stupně

Informace k výuce pro žáky 1. stupně

Autor |2020-05-04T13:42:36+00:004 Květen, 2020|Nepřehlédněte|0 komentářů

INFORMACE K VÝUCE PRO ŽÁKY 1. STUPNĚ

Od 25. května 2020 je umožněna výuka žáků 1. stupně za těchto podmínek:

1/ žák přichází do školy s rouškou na obličeji

2/ školní budova bude otevřena 30 minut před zahájením výuky tak, aby se žáci neshromažďovali před školou

3/ ve společných prostorách se žáci pohybují s rouškou a v rozestupech minimálně 1,5 metru

4/ ve třídách při výuce mohou žáci pracovat bez roušek

5/ každý žák musí mít na den minimálně 2 roušky a sáček na odkládání roušky

6/ zvýšená pozornost bude věnována hygieně (časté mytí a dezinfekce rukou, pravidelná dezinfekce všech povrchů, podlahových krytin a sociálního zařízení)

7/ skupina žáků bude maximálně 15členná a stálá, do skupiny lze nastoupit pouze 25. května 2020, nikoli později

8/ výuka pro žáky 1. stupně bude probíhat denně od 8.00 do 11:40, následuje odpolední zájmová činnost maximálně do 16:00, a to pouze v nutných případech s ohledem na zdraví dětí

9/ vyučující minimalizuje setkávání různých skupin

10/ škola zajistí již přihlášeným strávníkům oběd ve školní jídelně, a to na základě závazného sdělení rodičů třídní učitelce

11/ bližší informace o přihlášení ke stravování vám budou poskytnuty týden před zahájením výuky

11/ při prvním vstupu do školy, to znamená 25. 5. 2020, žák/ zákonný zástupce předloží podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění a seznámení s vymezením rizikových skupin

12/ bez podepsaného čestného prohlášení nebude žákovi umožněna výuka, a to ani při dodatečném dodání čestného prohlášení

13/ účast ve škole je pro žáky dobrovolná, žáci, kteří zůstanou doma, pokračují v distanční výuce

 

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE PROSTŘEDNICTVÍM ELEKTRONICKÉ POŠTY SDĚLÍ TŘÍDNÍ UČITELCE ZÁJEM O VÝUKU A STRAVOVÁNÍ,  A TO NEJPOZDĚJI DO 15. 5. 2020.

čestné prohlášení_při nástupu do školy.