Žáci 9. ročníku se zhostili rolí Mikuláše, čerta a anděla a navštívili své mladší spolužáky na 1. stupni.