V příloze naleznete nabídku a další informace o školních kroužcích.
Kroužky 2023-2024