Ve dlouhé chvíli mohou děti trénovat uzle

.

(lodní uzel)