Součástí vlastivědy je také učivo o vesmíru. Kde jinde získat informace a názornou ukázku než v pražském planetáriu. Páté třídy tedy navštívily ve čtvrtek 30. září naučný pořad s názvem Vesmír kolem nás.  Zde získaly základní informace o vesmírných tělesech, která obklopují naši Zemi.  Díky nádhernému obrazovému doprovodu se děti dostaly do blízkosti planet a hvězd, které jsou součástí naší galaxie.  Návštěvu planetária si zopakujeme ještě po podzimních prázdninách.