Připomínáme splatnost úhrady na 2.pololetí (750,-Kč do 15.1.2022).

č.ú.:  2000934339/0800,

vs:  ev.číslo žáka (viz ŽK)

zpráva pro příjemce: příjmení jméno_třída_ŠD

Netýká se těch, kteří uhradili v září na celý školní rok tj. 1500,-Kč!

Uvádějte, prosím, všechny údaje. Neúplné platby budou vraceny zpět na účty. Děkujeme za včasné a úplné platby.