Jistě znáš sousední obec Kyje, ale věděl si že….

Kyje jsou prastarého původu a pro toto tvrzení existuje již z dáli viditelný důkaz. Je jím románský kostel
sv. Bartoloměje.


Tento kostel je dokonce vyobrazen i na znaku naší městské části.

Víš, která městská část to je?

Z minulé kapitoly už víme, kde se vzalo jméno pro Černý Most a víš podle čeho jsou pojmenovány Kyje?

Až do počátku 20. století platil úřední název Keje. Vykládá se jako ves Kyjovy rodiny (patřila Kyjově rodině).

Znáš jméno rybníku, který se nachází v Kyjích?

A jaká řeka ho napájí?

Kyjský rybník  byl spolu s dalšími rybníky na Rokytce založen pravděpodobně ve 14. století.

Jeho účel je: krajinotvorný, retenční, rybochovný.

Dokážeš vysvětlit tyto tři pojmy?

Můžeš se pokusit najít jejich význam na internetu nebo popros o radu rodiče.

A kudy se ke Kyjskému rybníku a ke kostelu sv. Bartoloměje dostaneme?

Dokážeš najít cestu na mapě?

Mapa

Co vše se dá dělat u Kyjského rybníka se můžeš podívat na následujícím videu:

A v zimě je tam i prima bruslení.

Tak co říkáš? Stálo by za to se do Kyjí vydat?