Naši deváťáci každoročně tvoří svou závěrečnou práci, ve které zpracovávají různorodá témata dle vlastního výběru. Průběh práce mohou konzultovat s vybraným učitelem. První částí práce je zpracování informací do textové podoby dle zadaných kritérií a vytvoření prezentace v počítačovém programu. Žáci tak zúročí nabyté znalosti a dovednosti, jako např. práce s různými zdroji, vyhledávání a třídění informací, nalézání souvislostí, dovednosti práce s počítačovými programy, ale také třeba plánování a dodržování termínů. Třešničkou na pomyslném dortu je pak prezentace prací před spolužáky a učiteli, ti nejlepší také před rodiči a veřejností. Zde se uplatní jejich komunikační a řečnické dovednosti. Žáci sice někdy zažívají chvilky trémy, ale odměnou jim je zažití osobního úspěchu před publikem a mnohdy i překonání vlastních limitů.