Vážení rodiče,

pokud jste své dítě v červnu přihlásili, zkontrolujte na www.strava.cz, jestli máte vše v pořádku. Pokud máte řádně zaplaceno, máte u všech „jedniček“ na celé září zatrženo. Nyní si můžete přeobjednat na „dvojku“ nebo odhlásit. Objednejte dětem na celé září, ať jim chutná! 🙂 Mnoho plateb neproběhlo, zkontrolujte si a pokud je to Váš případ, obratem uhraďte. Pro děti je hodně nepříjemné, když jim čip u výdeje nefunguje a musí se kolem nich něco řešit. Mějte platby v pořádku kvůli svým dětem.

Pokud jste své dítě dítě dosud nepřihlásili a máte o stravování v naší školní jídelně zájem, dostavte se ve čt 1.9. v 8-11 hod. do kanceláře ŠJ.

S sebou:

  • přihlášku ke stravování
  • 100,-Kč hotově (čip)
  • 640,-Kč hotově (obědy září)                                                                                                                                   Mějte s sebou, prosím, rozumné bankovky, nejlépe přesnou částku, děkujeme.

Prostudujte si provozní řád ŠJ, níže uvádím  jeho výňatek.

V případě jakýchkoli dotazů jsem Vám k dispozici na tel. níže.

Bc. Lucie Dušková, Kancelář ZŠ a ŠJ

Tel.: 281 912 162

_____________________________________________________

PRO NOVÉ STRÁVNÍKY (výňatek z provozního řádu ŠJ)

Školní jídelna:   Tel.: 281 912 162, e-mail: duskova@zsgenjanouska.cz, www.strava.cz

CENY STRAVNÉHO:             6-10 let   32,-Kč/ oběd       11-14 let  35,-Kč/ oběd     15 let a více 38,-Kč/ oběd

cizí strávníci (nedotovaný oběd) 93,-Kč (host -stravující se v ŠJ), 97,-Kč (prodej -výdej do přinesených nádob)

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ

Pokud se chce žák stravovat, vyplní přihlášku. Nárok na dotovaný oběd (viz ceny výše) má žák v době pobytu ve škole, v době nepřítomnosti na oběd nárok nemá, musí si ho odhlásit.

 

ČIP

K objednávání a výdeji oběda používají strávníci ČIP.

Cena (záloha) je 100,-Kč, úhrada probíhá v hotovosti při odevzdání přihlášky

Děti, které chodí do ŠD si čipy povinně nechávají u vychovatelů, předcházíme zapomínání.

 

ÚHRADA STRAVNÉHO  (vždy 20. den v měsíci, dopředu na měsíc následující)

Způsob úhrady uvedete na přihlášce.

Inkasem z účtu – nejvhodnější způsob placení obědů!!!! Platba probíhá automaticky inkasem z účtu strávníka (vždy dopředu na měsíc následující). Strávníkům se z účtu odebere jen potřebná částka krácená o přeplatky předešlého období, takže se automaticky měsíčně provádí „vyúčtování“.

Trvalým příkazem –  méně vhodná platba, musíte si příkaz na prázdniny pozastavit a posunout v dalším šk., roce dle stavu účtu, hlídat si přeplatky apod. Přeplatky na konci šk. roku se nevrací, převádějí se do dalšího šk.roku.

Hotově – pouze u nově přihlášených strávníků při první platbě, než si strávník zařídí bezhotovostní způsob placení.

Pokyny k zadání inkasa (trv.příkazu) dostane strávník při odevzdání přihlášky).

 

OBJEDNÁVÁNÍ

Výběr ze dvou druhů jídla, při dostatku financí na účtu strávníka automaticky přihlášen na celý měsíc na č. 1., možno přeobjednat na č .2  nebo odhlásit. Lze objednat max. 2 dny dopředu (v pondělí ve 14,00 hod. oběd na středu), doporučujeme objednávat (vybírat) vždy na konci měsíce na celý následující měsíc dopředu.

Objednávky výhradně přes www.strava.cz (přihlašovací údaje dostane strávník při odevzdání přihlášky).

 

ODHLÁŠKY OBĚDŮ

Odhlášky možné nejpozději do 8,00 hod. odhlašovaného dne!

Provádí se výhradně přes www.strava.cz (přihlašovací údaje dostane strávník při odevzdání přihlášky), ve výjimečných případech telefonicky viz tel.výše. Hromadné akce (škola v přírodě, výlet…) odhlašuje sama škola.

Odhlašovat si obědy v době nepřítomnosti je povinností každého strávníka (zákonného zástupce). Nevyzvednutý oběd neznamená odhlášku. Nevyzvednutý oběd propadá a není nárok na vrácení peněz, naopak může být po strávníkovi vyžadován doplatek do výše nedotované ceny tzn. do výše 93,-kč/oběd.

 

UKONČNÍ STRAVOVÁNÍ

Při ukončení docházky je nutno se ze ŠJ odhlásit, vypořádat přeplatky, vrátit čip apod. Žáky posledních ročníků vyzýváme sami k ukončení stravování. Za běžně opotřebovaný čip se vrací 50,-Kč.