V pátek 24. 2. proběhl ve všech druhých třídách projektový den. Děti se učily lépe poznávat sebe, své kamarády, poznávaly hodnotu přátelství, nezištné pomoci a spolupráce. Prostřednictvím pohádek, bajky, přísloví i přirovnání se učily správně nazývat dobré a špatné lidské vlastnosti. Nakonec ve všech třídách společně vytvořily „Strom přátelství“.