Provoz školy od 12. dubna 2021

Provoz školy od 12. dubna 2021

Autor |2021-04-07T15:23:43+00:007 Duben, 2021|Nepřehlédněte, Zprávy ze školy|0 komentářů

Informace k nástupu žáků od 12. 4. 2021

Lichý týden (tedy od 12. 4.)                                   Sudý týden (od 19. 4.)

0.A                                                                                       0.A

I.A, I.D                                                                                 I.B, I.C

II.B                                                                                      II.A, II.C

III.B, III.C                                                                            III.A

IV.A                                                                                     IV.B, IV.C

V.A, V.B                                                                              V.C

 

Žáci 1. stupně, kteří jsou přítomni ve škole, se vyučují podle běžného rozvrhu, ostatní žáci 1. stupně a žáci 2. stupně se učí distančně podle dosavadního rozvrhu distanční výuky.

Pro žáky přítomné ve škole platí povinnost používat zdravotnickou roušku po celou dobu pobytu ve škole.

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví je osobní přítomnost žáků ve škole podmíněna účastí na testování. Testování bude probíhat ve třídách vždy v pondělí a ve čtvrtek formou neinvazivního samotestování – odběr z nosní dírky. V případě pozitivního testu bude dítě umístěno do izolace a zákonný zástupce bude vyzván, aby si dítě odvedl.

Žák se nemusí testovat ve škole v těchto případech:

– do 90 dnů od pozitivního testu po prodělaném onemocnění COVID-19 – nutné doložit potvrzení

doloží-li negativní výsledek antigenního nebo PCR testu ne staršího než 48 hodin provedeného poskytovatelem zdravotních služeb

Z důvodu maximálního zamezení šíření nákazy proběhne testování bez přítomnosti zákonných zástupců (pouze v odůvodněných případech za dodržení režimových opatření bude přítomnost umožněna).

 

Provoz školní družiny bude bez omezení – od 6.30 do 17 hodin s výjimkou žáků 5. ročníku.

Provoz školní jídelny

0. ročník

Všichni strávníci, kteří mají zaplaceno, mají oběd přihlášen.

Pokud oběd strávník nechce, musí si odhlásit (www.strava.cz)!!!!

1. – 5. ročník

V týden, kdy se vzdělávají žáci ve škole, budou mít všichni, kteří mají zaplaceno, oběd přihlášen.

Pokud oběd strávník nechce, musí si oběd odhlásit (www.strava.cz)!!!!

V týden, kdy se vzdělávají doma (distančně), mají obědy odhlášeny.

Pokud o oběd strávník má zájem, musí si oběd sám přihlásit (objednat)  přes www.strava.cz.

Oběd lze objednat vždy nejpozději 2 dny předem (tzn. na po 12. 4. půjde oběd objednat nejpozději ve čt 8. 4. do 14,00 hod.). Vyzvedávání viz níže.

 

Výdej do krabiček – jen těm, kteří se vzdělávají doma (distančně)

Výdej  13,45 – 14,15 hod., jídelna č. 2, vchod A (pro 1. stupeň)

Strávník s sebou musí mít:  čip a jednoporcovou čistou nádobu

Děti, které mají zájem o obědy během výuky doma a mají čip v družině:

– na tento týden si musí brát čip domů

– pokud začínají 12. 4. distančně a chtějí si pro oběd docházet, zavolají do 12. 4. 10,00 hod. do kanceláře p. Duškové tel.: 281 912 162, aby jejich čip z družiny vyzvedla, dětem ho předá přímo při výdeji do krabiček.

Testovací schéma