V únoru se žáci 1. i 2. stupně zúčastnili školního kola recitační soutěže Pražské poetické setkání. Několik žáků bylo vybráno pro postup do dalšího kola, které se konalo ve středu 6. března v Galerii Praha 14. Konkurence byla, jako každým rokem, veliká. Naši žáci získali několik čestných uznání a také drobné dárky. Skvělým úspěchem je postup Alberta Maxy, žáka 3.B, do krajského kola.

Všem žákům děkujeme za reprezentaci školy a gratulujeme.