Dne 4. února proběhlo na druhém stupni školní kolo recitační soutěže, jehož se zúčastnili ti žáci, které baví přednášet a recitace se nebojí. Děti si samy vybraly text, který jim je blízký, zazněly básně i próza. Porota měla nesnadnou práci, protože úroveň byla vysoká. Do obvodního kola postupují dvě žákyně, Valerie Fejfarová ze 6. C a Natálie Sochnová ze 7. A.