Vážení rodiče,

dnem 18.2. povinné screeningové testování žáků a zaměstnanců na covid-19 končí. V režimu platném od 19.2.:

  • se již netestuje (žáci nemusí přicházet do budovy školy v určeném pořadí tříd),
  • zákonní zástupci nemají povinnost hlásit škole pozitivní PCR test,
  • škola nemá povinnost informovat krajskou hygienickou stanici.

Nadále však platí:

  • žák s akutními příznaky infekčního onemocnění do školy nepatří – takový žák bude oddělen od ostatních žáků a zákonný zástupce bude vyzván, aby si dítě odvedl,
  • povinnost nošení roušky/respirátoru v původním režimu – zjednodušeně řečeno, žák nemusí mít roušku pouze v případě, že sedí na místě