Rok 2019 jsme ve škole zakončili tradičním Vánočním turnajem. V pátek 20. prosince proběhly turnaje ve vybíjené, florbalu, fotbalu, volejbalu. Za bouřlivé podpory nehrajících spolužáků svedla družstva druhého stupně vyrovnané zápasy. Páteční dopoledne bylo příjemnou tečkou za rokem stráveným ve školních lavicích. Přejeme všem příjemné prožití Vánoc a šťastné vykročení do nového roku 2020.