Rozdělení žáků 1.roč. ve š.r.2020/2021 (dle reg.čísel)