V příloze najdete rozdělení žáků do jednotlivých tříd podle registračního čísla (uděleno při zápisu).
Seznam rozdělení žáků 1.roč.