V tomto školním roce jsou žáci rozděleni do tří prvních tříd viz. příloha
Třídy podle reg.čísla