Vážení rodiče,

vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci v Praze proběhne povinné screeningové testování žáků v pondělí 8.11. a 15.11. 2021, a to za stejných podmínek, jako dosud (antigenní testy, ve třídách, rozdělení na dvě skupiny přicházející v 7.40 a v 7.55). Toto testování se netýká žáků plně očkovaných a žáků do 180 dní po prodělání onemocnění Covid-19. Dále je možné přinést si do školy vlastní test schválený MZČR nebo doložit negativní výsledek ze zdravotnického zařízení: PCR platí 72 hodin, antigen 24 hodin.

Pokud žák nebude přítomen v den či dobu testování, otestuje se ihned po příchodu do školy.

V případě, že žák/zákonný zástupce testování odmítne, bude muset nosit žák hygienickou roušku po celou dobu pobytu ve škole, nebude smět cvičit vevnitř a zpívat, a při jídle bude sedět s odstupem od ostatních. V případě odmítnutí testování i roušky se žák nesmí účastnit prezenční výuky, musí být omluven v souladu se školním řádem a nemá nárok na distanční výuku.

Toto nařízení je platné od 8.11. do 21.11. 2021.

Příchod jednotlivých tříd do budovy školy:

V 7:40 :     1.C, 2.A, 2.D, 3.A, 3.B, 4.B, 4.C, 5.A, 6.A, 7.A, 8.A, 9.A, 9.C

V 7:55:       0.A, 1.A, 1.B, 2.B, 2.C, 3.C, 4.A,  5.B, 5.C , 6.B, 7.B, 8.B, 9.B

Dále upozorňujeme na změnu mimořádného opatření týkající se nošení hygienických roušek platnou od 1. 11. 2021 – žák smí ve škole pobývat bez roušky pouze při vzdělávání – pokud sedí v lavici, při zpěvu, tělocviku a při svačině či obědě. Ve společných prostorách, ale i o přestávkách ve třídě (pokud žáci nesedí na místě), při skupinové práci nebo hrách musí mít žák nasazenou roušku. Toto se týká i činností ve školní družině (klidová činnost a sport bez roušky, ostatní činnosti s rouškou).

Díky tomuto opatření pak v případě výskytu nákazy nemusí jít nutně do karantény celá třída.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Mgr. Budilová