V letošním roce otvíráme tyto kroužky: SPORTOVNÍ HRY, ATLETIKA I. – 2.-5.ročník, MODERNÍ GYMNASTIKA I. a II., FLÉTNA, FLORBAL.
Pro malý zájem neotvíráme: ATLETIKA II. – 6.-9. ročník, HUDBA PRO KAŽDÉHO a DESKOVÉ HRY.