Vážení rodiče,

z důvodu nepříznivého vývoje epidemiologické situace a na základě doporučení Hygienické stanice hl. m. Prahy jsme se rozhodli ve dnech 1.11. a 8.11. 2021 provést testování žáků. Testování bude provedeno stejným způsobem jako na začátku školního roku, tedy antigenními testy (výtěr z kraje nosní dírky). Testovat se nebudou žáci, kteří prodělali covid-19 (do 180 dní) nebo jsou plně očkovaní. Také je možné přinést si vlastní test schválený MZČR.

Každá třída bude rozdělena na dvě skupiny, které se otestují odděleně ve dvou učebnách.  Z tohoto důvodu budou jednotlivé třídy přicházet v různý čas podle harmonogramu, který je nutné dodržet.

Příchod jednotlivých tříd do budovy školy:

V 7:40 :     1.C, 2.A, 2.D, 3.A, 3.B, 4.B, 4.C, 5.A, 6.A, 7.A, 8.A, 9.A, 9.C

V 7:55:       0.A, 1.A, 1.B, 2.B, 2.C, 3.C, 4.A,  5.B, 5.C , 6.B, 7.B, 8.B, 9.B

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Mgr. Budilová, ředitelka školy