Vážení rodiče,

testování žáků bude na základě mimořádného opatření nadále probíhat každé pondělí za stejných podmínek jako dosud.

Toto testování se netýká žáků plně očkovaných a žáků do 180 dní po prodělání onemocnění Covid-19. Dále je možné přinést si do školy vlastní nebo doložit negativní výsledek ze zdravotnického zařízení.

Pokud žák nebude přítomen v den či dobu testování, otestuje se ihned po příchodu do školy.

V případě, že žák/zákonný zástupce testování odmítne, bude muset nosit žák hygienickou roušku po celou dobu pobytu ve škole, nebude smět cvičit vevnitř a zpívat, a při jídle bude sedět s odstupem od ostatních. V případě odmítnutí testování i roušky se žák nesmí účastnit prezenční výuky, musí být omluven v souladu se školním řádem a nemá nárok na distanční výuku.

Příchod jednotlivých tříd do budovy školy:

V 7:40 :     1.C, 2.A, 2.D, 3.A, 3.B, 4.B, 4.C, 5.A, 6.A, 7.A, 8.A, 9.A, 9.C

V 7:55:       0.A, 1.A, 1.B, 2.B, 2.C, 3.C, 4.A,  5.B, 5.C , 6.B, 7.B, 8.B, 9.B