Na pátek 10. 3. připravila paní učitelka Jiříková spolu s několika žáky 2. stupně ukázkovou hodinu přírodopisu pro žáky 5. ročníku. Dozvěděli se, co je příští rok ve výuce čeká, vyzkoušeli si práci s mikroskopy a binokulárními lupami, zkusili si vyrobit preparát a při práci s interaktivní tabulí získali nové vědomosti.