Rok se sešel s rokem a jsou tu zase Vánoce. Stalo se již tradicí, že slavnostnímu rozsvícení vánočního stromu předchází Vánoční trh, na kterém žáci od 0. po 9. ročník prezentují výsledky svého tvoření. Část výtěžku žáci věnují na charitativní účely. Těší nás stále se zvyšující účast rodičů, bývalých žáků naší školy i veřejnosti. Děkujeme Vám za podporu a spolupráci a přejeme všem krásný a pohodový vánoční čas.