VRACENÍ PLATEB

VRACENÍ PLATEB

 

V tomto týdnu budou vráceny následující platby. Platby mají ve zprávě pro příjemce uvedeno, o jaký přeplatek se jedná. V případě, že platba nedorazí nebo máte dotaz na výši částky, kontaktujte mě na tel.: 281912168.

Lucie Dušková (kancelář ZŠ)

 

 

ŠKOLA V PŘÍRODĚ 1.stupeň

Akce zrušena.

  1. splátka 2000,-Kč příp. 3650,-Kč (ti, co hradili již obě splátky) vrácena v plné výši na účty, ze kterých platba přišla.

 

BŘEZOVÁ – outdoorový pobyt pro 2.stupeň

Akce zrušena.

1.splátka ve výši 2000,-Kč vrácena v plné výši na účty, ze kterých platba přišla.

 

 

KROUŽKY – Moderní gymnastika, Atletika, Sportovní hry, Florbal

Za neuskutečněné kroužky Vám bude vrácena polovina kurzovného (duben, květen) na účty, ze kterých platba přišla.

 

PLATBA ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU

Za měsíce duben až červen (3x 150,-Kč, celkem 450,-Kč) vznikl přeplatek.

Bude vráceno jen žákům 5. ročníku a 4. ročníku, pro které příští rok již družina není určena. Dále žákům 0. ročníku (u dětí, které nenastupují do 1. třídy u nás).

Vracíme na účet, ze kterého platba přišla.

Ostatním žákům je převedeno na příští školní rok! Na školní rok 2020-2021 družinu neplaťte, začátkem šk. roku obdržíte pokyny k platbě včetně částky, kterou bude třeba doplatit. Bude poníženo o tyto přeplatky za ŠD, u někoho i za kroužky ŠD …. Vyčkejte na pokyny k platbě.

Pokud už nyní víte, že Vaše dítě příští školní rok do ŠD chodit nebude, zažádejte do 19.6.2020 o vrácení platby na: duskova@zsgenjanouska.cz.

 

PLATBA ZA KROUŽKY ŠKOLNÍ DRUŽINY

Outdoorové aktivity, Výtvarný dramatický, Šikovné ručičky, Míčové hry

Za měsíc duben až květen (2x 50,-Kč, celkem 100,-Kč) vznikl přeplatek.

Opět bude vráceno jen žákům 5. ročníku a 4. ročníku, pro které příští rok již družina není určena.

Vracíme společně s platbou za ŠD (tedy 450,-Kč za ŠD + 100,-Kč za 1 kroužek ŠD) na účet, ze kterého platba přišla.

Jelikož jde o takto malé částky a jde o kroužky školní družiny, bude ostatním žákům převedeno 100,-Kč za 1 kroužek na školné školní družiny, které o tuto částku bude v příštím šk. roce poníženo.