1. a 6. oddělení se šlo za vánoční atmosférou na překrásnou výstavu betlémů. A jako bonus jsme si vyzkoušeli práci se dřevem a plnili zajímavé úkoly.