Zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 č. 130/2020 Sb.

Zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 č. 130/2020 Sb.

Autor |2020-04-03T12:58:57+00:003 Duben, 2020|5.ročník, 9.ročník|0 komentářů

Jednotná přijímací zkouška ke vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2020/2021 proběhne nejdříve 14 dnů ode dne, kdy se žáci vrátí do škol. Konkrétní termín konání této zkoušky stanoví MŠMT a bude včas oznámen.

Jednotná přijímací zkouška se skládá z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a z písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Tyto písemné testy uchazeč skládá pouze ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí. Škola uvedená na přihlášce v druhém pořadí obdrží prostřednictvím Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání výsledky uchazeče z jednotné přijímací zkoušky.

Školní přijímací zkouška se musí uskutečnit(pokud ji střední škola zahrnula do svých přijímacích kritérií) nejpozději do termínu(včetně) konání jednotné přijímací zkoušky. Pozvánku k této přijímací zkoušce zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 5 pracovních dnů před termínem konání této zkoušky a současně ji zveřejní na webových stránkách školy.