Projekt „Město do kapsy“ se zabývá mikroklimatem v okolí školy. Do projektu jsme se ve školním roce 2022/2023 zapojili poprvé. Úkoly projektu řešíme v rámci semináře z přírodopisu v 7. ročníku. V projektu se věnujeme aktivitám ve třech oblastech Ovzduší, Voda, Zeleň.  Výsledky měření a návrhy úprav lokalit nahráváme do internetových „kapes“ své školy (  http://www.mestodokapsy.cz/  http://www.mestodokapsy.cz/?temata=mikroklima-okoli-skoly-2022-2023 ). V úvodu projektu jsme si vytipovali problematické lokality a jednu kontrolní lokalitu v okolí školy. První úkol se týkal měření prašnosti ovzduší pomocí krému. Na Petriho misky jsme nanesli hustý bílý krém. Petriho misky jsme rozmístili v Ocelkově ulici na střechy autobusových zastávek, do Vašátkovy ulice a do školní zahrady. Po pěti dnech jsme misky sebrali a provedli jsme pozorování, kolik prachových a dalších částic se do misek zachytilo.

Petriho misky jsme očíslovali a pečlivě si zaznamenali jejich umístění.

Nanášení hustého krému do Petriho misky

Garáže v Ocelkově ulici

Vašátkova ulice – stříška nad popelnicemi.

Střecha zastávka autobusu Doležalova.

Misky jsme ve školní zahradě umístili do koruny stromů a do otevřeného prostoru. Po pěti dnech jsme misky sebrali a pozorovali míru znečištění.

Vyhodnocení míry znečištění jsme provedli již ve třídě. Výsledky a závěry pozorování jsme zaznamenali do pracovních listů.