Závěrečné hodnocení žáka (klasifikace) na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020