Děkujeme všem rodičům za účast a podporu vánočních trhů na ZŠ Generála Janouška. Pochvala patří i našim malým prodávajícím, kteří svoji roli zvládli na jedničku.