Základní škola2020-02-03T08:57:19+01:00
19.Březen 2024

Recitační soutěž

V únoru se žáci 1. i 2. stupně zúčastnili školního [...]

22.Únor 2024

Klub mladých diváků

Klub mladých diváků má za sebou již druhé divadelní představení. [...]

22.Únor 2024

Recitační soutěž

22. 2. 2024 proběhlo na 2. stupni školní kolo recitační [...]

19.Únor 2024

Ředitelské volno

Vážení rodiče, s předstihem vás informujeme o ředitelském volnu ve [...]

2.Únor 2024

Jarní prázdniny

V týdnu od 12. února do 18. února mají žáci [...]

8.Prosinec 2023

Vánoční trh 2023

Vážení rodiče, v pondělí 4. prosince pořádala naše škola vánoční [...]

8.Prosinec 2023

Návštěva

Ve středu 24. listopadu 2023 na naší škole proběhlo milé [...]

25.Říjen 2023

Puntíkový den

"Oblečme si puntíky a zbavme lidi předsudků." Tak zní moto [...]

8.Září 2023

Whistleblowing

V souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 [...]

1.Červenec 2023

Akademie 2023

V pondělí 26. června 2023 se uskutečnila tradiční školní akademie. [...]

21.Prosinec 2022

PF 2023

Vážení rodiče, vážení přátelé, přejeme vám klidné prožití vánočních svátků [...]

22.Listopad 2022

Vánoční trh

Vážení rodiče a přátelé školy, po covidové přestávce opět obnovujeme [...]

18.Červen 2022

Akademie 2022

Po dvou covidových letech proběhla v plné kráse a úspěšně [...]

17.Květen 2022

Školní akademie

Vážení rodiče, zveme vás na školní akademii, která se bude [...]

17.Květen 2022

Projektový den

V pátek 6. května se to v areálu školy lidmi [...]

3.Říjen 2019

Srdíčkové dny

V posledním zářijovém týdnu naše škola podpořila projekt Srdíčkové dny. [...]

O škole

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program vychází z obecně vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí Rámcového vzdělávacího programu a je zaměřen na budování pevného základu všeobecného rozhledu žáků. Naším cílem je, aby naši žáci opouštěli školu připraveni do dalšího života – vybaveni potřebnými poznatky, které dokáží uplatňovat v praxi, schopni spolupracovat a komunikovat na požadované úrovni a motivováni k celoživotnímu vzdělávání.

Dobře situovaná

Jsme plně organizovaná škola uprostřed sídliště, obklopená velkou zahradou rozdělenou na tři části: nově opravená sportovní hřiště a běžecká dráha, školní pozemek se skleníkem a zahrada určená k relaxaci žáků.

Kmenové a odborné učebny

Žáci se učí v kmenových a odborných učebnách, v učebnách s interaktivní tabulí a počítačových učebnách, využívají také školní kuchyňku a dílny pro výuku praktických a technických činností.

Školní družina

Pro žáky 0.- 4. ročníku je zajištěn pobyt ve školní družině, která disponuje samostatnými místnostmi. Hlavním posláním školní družiny je zajistit odpočinek a relaxaci žáků. A nabídnout různorodou zájmovou činnost.

Výukové metody

Propojujeme klasické výukové metody s moderními tak, abychom dosáhli co nejlepších výsledků.

Angličtina od 1. třídy

Anglický jazyk vyučujeme od 1. ročníku, jako další cizí jazyk od 7. ročníku jazyk německý.

Ekologická výchova

Za samozřejmost považujeme v dnešní době také ekologickou výchovu, která prolíná výukou i dalšími činnostmi.

Odborná péče

Vytváříme prostředí, kde je našim žákům poskytována kvalitní odborná péče, a to jak žákům nadaným, tak i žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.

Knihovna

Naši žáci mohou využívat školní knihovnu a pracoviště klinického logopeda.

Jídelna

Součástí školy je moderní školní jídelna s nabídkou dvou hlavních jídel.

Přípravná péče

Každoročně otevíráme přípravnou třídu pro děti s odkladem školní docházky.

Zájmové kroužky

Škola každým rokem dle zájmu obnovuje širokou nabídku kroužků i mimo školní družinu.

Školní poradenské pracoviště

Ve škole je zřízeno Školní poradenské pracoviště, ve kterém se žáci, rodiče i pedagogové mohou obracet na speciální pedagogy, školní psychology, výchovné poradce nebo metodika prevence sociálně – patologických jevů.

Výjezdy žáků

Pravidelně organizujeme výchovně vzdělávací a relaxační výjezdy žáků (školy v přírodě, lyžařský a snowboardový kurz, vodácký kurz, terénní ekologický pobyt).

Potřebujete se na něco zeptat?

Sháníte konkrétního kantora, či právě nevíte, koho máte hledat? V sekci kontakty máte vše k dispozici

Kontakty

Základní informace o škole

Název školy

Základní škola, Praha 9 – Černý Most, Gen. Janouška 1006

Vzdělávací program

Strom poznání

Fakturační údaje

IČ: 613 868 98

IZO: 102 761 577

REDIZO: 600 040 577

Ředitelka školy

Mgr. Jaroslava Budilová

Zástupce ředitele pro 1. st

Mgr. Jitka Všetíčková

Zástupce ředitele pro 2. st

Mgr. Jarmila Kolečková

Go to Top