Základní informace

4. 9. 2023 Zahájení školního roku
31. 1. 2024 Ukončení 1. pololetí
28. 6. 2024 Ukončení 2. pololetí

Informační třídní schůzky s rodiči

4. 9. 2023 9,00 – pro 1. třídy a přípravný ročník
7. 9. 2023 17:00 – pro 2. – 5. roč., 17.45 – pro 6. – 9. roč.
18. 4. 2024 17:00 – pro 0. – 5. roč., 17.45 – pro 6. – 9. roč.

Dny otevřených dveří – zápis

21. 2. 2024 Den otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků
10. 4. 2024 Zápis do 1. tříd

Další

4. 12. 2023 Rozsvícení vánočního stromku a vánoční trh
24. 6. 2024 Školní akademie

Termíny prázdnin

29. 9. 2023 Ředitelské volno
26. 10., 27. 10. 2023 Podzimní prázdniny
23. 12. 2023 – 2. 1. 2024 Vánoční prázdniny
2. 2. 2024 Pololetní prázdniny
12. 2. – 16. 2. 2024 Jarní  prázdniny
28. 3. 2024 Velikonoční prázdniny
9. a 10. 5. 2024 Ředitelské volno
1. 7. – 31. 8. 2024 Hlavní prázdniny

Konzultace – informace o klasifikaci

Listopad 2023 Konzultace
Červen 2024 Konzultace
Průběžně Individuálně s vyučujícím dle jejich konzultačních hodin

Výjezdy

18. – 20. 9. 2023 Adaptační kurz VI.C
20. – 22.9. 2023 Adaptační kurz VI.A
25. – 27. 9. 2023 Adaptační kurz VI.B
29. 1. – 2. 2. 2024  Lyžařský kurz pro žáky 7. ročníku
22. 4. – 26. 4. 2024  Škola v přírodě 1. st.
19. 5. – 24. 5. 2024  Itálie 2. st.
Bude upřesněno  Vodácký kurz pro žáky 6. ročníku

Pedagogické rady

  • 1. 9. 2023

  • 22. 11. 2023

  • 24. 1. 2024

  • 17. 4. 2024

  • 20. 6. 2024

Z provozních a organizačních důvodů může dojít ke změně plánovaného termínu. Případná změna bude oznámena v týdenním plánu, popř. prostřednictvím žákovských knížek.