Základní informace

1. 9. 2022 Zahájení školního roku
31. 1. 2023 Ukončení 1. pololetí
30. 6. 2023 Ukončení 2. pololetí

Informační třídní schůzky s rodiči

1. 9. 2022 9,00 – pro 1. třídy a přípravný ročník
8. 9. 2022 17:00 – pro 2. – 6. roč., 17.45 – pro 7. – 9. roč.
20. 4. 2023 17:00 – pro 0. – 5. roč., 17.45 – pro 6. – 9. roč.

Dny otevřených dveří – zápis

22. 2. 2023 Den otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků
12. 4. 2023 Zápis do 1. tříd

Další

5. 12. 2022 Rozsvícení vánočního stromku a vánoční trh
26. 6. 2023 Školní akademie

Termíny prázdnin

26. 10., 27. 10. 2022 Podzimní prázdniny
18. 11. 2022 Ředitelské volno
23. 12. 2022 – 2. 1. 2023 Vánoční prázdniny
3. 2. 2023 Pololetní prázdniny
6. 2. – 12. 2. 2023 Jarní  prázdniny
6. 4. 2023 Velikonoční prázdniny
1. 7. – 3. 9. 2023 Hlavní prázdniny

Konzultace – informace o klasifikaci

Listopad 2022 Konzultace
Červen 2023 Konzultace
Průběžně Individuálně s vyučujícím dle jejich konzultačních hodin

Výjezdy

12. – 14. 9. 2022 Adaptační kurz VI.B
14. – 16. 9. 2022 Adaptační kurz VI.C
19. – 21. 9. 2022 Adaptační kurz VI.A
16. – 20.1. 2023  Lyžařský kurz pro žáky 7. ročníku
Bude upřesněno  Vodácký kurz pro žáky 6. ročníku

Pedagogické rady

  • 31. 8. 2022

  • 23. 11. 2022

  • 25. 1. 2023

  • 19. 4. 2023

  • 22. 6. 2023

Z provozních a organizačních důvodů může dojít ke změně plánovaného termínu. Případná změna bude oznámena v týdenním plánu, popř. prostřednictvím žákovských knížek.