Základní informace

1. 9. 2021 Zahájení školního roku
31. 1. 2022 Ukončení 1. pololetí
30. 6. 2022 Ukončení 2. pololetí

Informační třídní schůzky s rodiči

1. 9. 2021 9,00 – pro 1. třídy a přípravný ročník
9. 9. 2021 17:00 – pro 2. – 6. roč., 17.45 – pro 7. – 9. roč.
21. 4. 2022 17:00 – pro 0. – 5. roč., 17.45 – pro 6. – 9. roč.

Dny otevřených dveří – zápis

9. 3. 2022 Den otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků
6. 4. 2022 Zápis do 1. tříd

Další

23. 9. 2021 Den otevřených dveří u příležitosti 30. výročí založení školy
6. 12. 2021 Rozsvícení vánočního stromku a vánoční trh – zrušeno

Termíny prázdnin

27. 10., 29. 10. 2021 Podzimní prázdniny
20. 12. – 22. 12. 2021 Ředitelské volno
23. 12. 2021 – 2. 1. 2022 Vánoční prázdniny
4. 2. 2022 Pololetní prázdniny
14. 3. – 20. 3. 2022 Jarní  prázdniny
14. 4. 2022 Velikonoční prázdniny
1. 7. – 31. 8. 2022 Hlavní prázdniny

Konzultace – informace o klasifikaci

Leden 2022 Konzultace
Červen 2022 Konzultace
Průběžně Individuálně s vyučujícím dle jejich konzultačních hodin

Výjezdy

6. – 8. 9. 2022 Adaptační kurz VI.A
8. – 10. 9. 2022 Adaptační kurz VII.B
13. – 15. 9. 2022 Adaptační kurz VI.B
20. – 22. 9. 2022 Adaptační kurz VII.A
31.1. – 4.2. 2022  Lyžařský kurz pro žáky 7. ročníku
4.4. – 8.4. 2022  Lyžařský kurz pro žáky 8. ročníku
Bude upřesněno  Vodácký kurz pro žáky 6. ročníku

Pedagogické rady

  • 31. 8. 2021

  • 24. 11. 2021

  • 26. 1. 2022

  • 27. 4. 2022

  • 23. 6. 2022

Z provozních a organizačních důvodů může dojít ke změně plánovaného termínu. Případná změna bude oznámena v týdenním plánu, popř. prostřednictvím žákovských knížek.