1. Název subjektu: Základní škola Generála Janouška, Praha 9 – Černý Most, Dygrýnova 1006/21
Hlavní účel a předmět činnosti subjektu je vymezen zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími právními předpisy.
2. Důvod a způsob založení: Základní škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR. Subjekt je příspěvkovou organizací. Škola je pod výše uvedeným názvem zapsána v rejstříku škol a školských zařízení. Zřizovatelem je Městská část Praha 14.
3. Organizační struktura: schéma
4. Kontaktní spojení: Základní škola Generála Janouška, Praha 9 – Černý Most, Dygrýnova 1006/21
4.1 Poštovní: Dygrýnova 1006/21, Praha 9, 198 00
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvy: Dygrýnova 1006/21, Praha 9, 198 00
4.3 Úřední hodiny: denně 7.15 – 7.45, pondělí a středa 14.00 – 15.30, dále kdykoliv po předchozí domluvě
4.4 Telefonní čísla: kancelář školy: +420 281 912 168
ředitelna: +420 281 912 150, +420 774 355 358
4.5 Adresa webu: www.zsgenjanouska.cz
4.6 Adresa podatelny: Dygrýnova 1006/21, Praha 9 – Černý Most, 198 00

Povinný subjekt přijímá dokumenty v elektronické podobě na těchto datových nosičích: USB, CD, DVD.

4.7 Adresa e-podatelny: info@zsgenjanouska.cz, budilova@zsgenjanouska.cz
Další elektronické adresy: Kontakty
4.8 Datová schránka: gkjj4zc
5. Případné platby poukázat na: č. ú. 2000934339/0800, Česká spořitelna a.s.
Školní jídelna: 39-2000934339/0800
6. IČO: 61386898
7. Plátce daně z přidané hodnoty: CZ61386898
8. Dokumenty:
8.1 Seznam hlavních dokumentů: Školní vzdělávací program
Školní řád
Vnitřní řád ŠD
Provozní řád ŠJ
8.2 Návrh úplného rozpočtu: Rozpočet ZŠ na rok 2023

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 a 2024

9. Žádosti o informace: Žádosti o poskytnutí informací posílejte na výše uvedené elektronické adresy podatelny.
10. Příjem podání a podnětů: Žádosti posílejte na výše uvedené elektronické adresy podatelny nebo poštou na adresu školy k rukám ředitelky školy.
11. Předpisy:
11.1. Nejdůležitější používané předpisy: Zákon č. 531/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání, zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,  vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
11. 2. Vydané právní předpisy:
12. Úhrady za poskytování informací:
12. 1. Sazebník úhrad za poskytování informací: Směrnice k poskytování informací
12. 2. Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací:
13. Licenční smlouvy:
14. Výroční zprávy: Výroční zprávy