Úřední deska

Úřední deska2021-01-19T10:09:43+00:00
1. Název subjektu: Základní škola, Praha 9 – Černý Most, Generála Janouška 1006
Hlavní účel a předmět činnosti subjektu je vymezen zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími právními předpisy.
2. Důvod a způsob založení: Základní škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR. Subjekt je příspěvkovou organizací. Škola je pod výše uvedeným názvem zapsána v rejstříku škol a školských zařízení. Zřizovatelem je Městská část Praha 14.
3. Organizační struktura: schéma
4. Kontaktní spojení: Základní škola, Praha 9 – Černý Most, Generála Janouška 1006
4.1 Poštovní: Generála Janouška 1006, Praha 9, 198 00
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvy: Generála Janouška 1006, Praha 9, 198 00
4.3 Úřední hodiny: 7.15 – 7.45, 14.00 – 15.30, dále kdykoliv po předchozí domluvě
4.4 Telefonní čísla: kancelář školy: 281 912 168
ředitelna: 281 912 150, 774 355 358
4.5 Fax: 281 912 159
4.6 Adresa webu: www.zsgenjanouska.cz
4.7 Adresa e-podatelny: info@zsgenjanouska.cz, budilova@zsgenjanouska.cz
Další elektronické adresy: Kontakty
5. Případné platby poukázat na: č. ú. 2000934339/0800, Česká spořitelna a.s.
Školní jídelna: 39-2000934339/0800
6. IČO: 61386898
7. DIČ: CZ61386898
8. Dokumenty:
8.1 Seznam hlavních dokumentů: Školní vzdělávací program
Školní řád
Vnitřní řád ŠD
Provozní řád ŠJ
8.2 Návrh úplného rozpočtu: Rozpočet
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
9. Žádosti o informace: Žádosti o poskytnutí informací posílejte na výše uvedené elektronické adresy podatelny.
10. Příjem žádostí a dalších podání: Žádosti posílejte na výše uvedené elektronické adresy podatelny nebo poštou na adresu školy k rukám ředitelky školy.
11. Opravné prostředky: Správní řád v ředitelně školy
12. Formuláře: Formuláře
13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací: Lhůty uvedeny ve správním řádu. Životní situace související se školou a jejich řešení jsou na Portálu veřejné správy
14. Předpisy:
14.1. Nejdůležitější používané předpisy: Zákon o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání, Vyhláška o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
14. 2. Vydané právní předpisy: Školní řád
15. Úhrady za poskytování informací:
15. 1. Sazebník úhrad za poskytování informací: Směrnice k poskytování informací
15. 2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací:
16. Licenční smlouvy:
17. Výroční zprávy: Výroční zprávy