Kontakt

prijmeni@zsgenjanouska.cz

Třídní učitelé

0.A Strnadová Věra 6.A Mgr. Suchomelová Dana
1.A Mgr. Ježková Věra 6.B Mgr. Hortová Dana
1.B Mgr. Holovská Vladimíra 6.C Mgr. Pešková Zuzana
1.C Mgr. Benešová Zdeňka 7.A Mgr. Kročilová Tereza
1.D Smetanová Jana 7.B Mgr. Lacinová Ivana
1.E Lehovec Ondřej 7.C Dubová Lenka
2.A Schimmerová Hana 8.A Mgr. Hladík Jan
2.B Mgr. Lembergerová Věra 8.B Mgr. Kopecká Hana
2.C Mgr. Smržová Zdeňka 9.A Mgr. Pechmanová Kateřina
2.D Bc. Kašík Kryštof 9.B Mgr. Bílková Monika
2.E Mgr. Hybšová Libuše
3.A Mgr. Petáková Jana
3.B Mgr. Sochnová Zora
3.C Štichová Zuzana
4.A Mgr. Novotná Jana
4.B PaedDr. Vondrášková Štěpánka
4.C Ing. Borovanová Václava
5.A Mgr. Nedjalková Marta
5.B Mgr. Červenková Lucie
5.C Mgr. Moškvanová Zdeňka

Netřídní učitelé

1. stupeň 2. stupeň
Holovský Martin Mgr. Jiříková Eva, CSc.
Mgr. Lášek Anna Mgr. Josl Jan
Pečená Ivana Mgr. Lips Milan
Mgr. Žaludová Olga Mgr. Nedjalkov Stefan
Součková Daniela
Tomaštíková Karolína

Asistenti pedagoga, školní družina

Asistenti pedagoga Školní družina
Dardová Monika Bc. Baumruková Iveta
Konovalenko Tamara Mgr. Bezděková Andrea
Kosťová Ivana Bobysutová Jitka
Kozlová Zoja Denglerová Hana
Panchyshyn Oksana Holovský Martin
Svobodová Marta Kosťová Ivana
Bc. Tali-Maamarová Soraya Kroupová Barbora
Vlachová Irena Pečená Ivana
Petříková Michaela Dis.
Pourová Martina

Školní poradenské pracoviště

výchovný poradce PaedDr. Vohralíková Hana
speciální pedagog Mgr. Kašičková Renáta
speciální pedagog Mgr. Peřinová Klára
školní psycholog Mgr. Trpková Dominika

Vedení školy

ředitelka školy Mgr. Budilová Jaroslava
zástupkyně ředitele I. stupeň Mgr. Všetíčková Jitka
zástupkyně ředitele II. stupeň Mgr. Kolečková Jarmila