Kontakt

prijmeni@zsgenjanouska.cz

Třídní učitelé

0.A Strnadová Věra 6.A Mgr. Suchomelová Dana
1.A Mgr. Ježková Věra 6.B Mgr. Hortová Dana
1.B Mgr. Holovská Vladimíra 6.C Mgr. Jiříková Eva, CSc.
1.C Mgr. Benešová Zdeňka 7.A Mgr. Kročilová Tereza
1.D Bc. Smetanová Jana 7.B Mgr. Lacinová Ivana
1.E Lehovec Ondřej DiS. 7.C Dubová Lenka
2.A Schimmerová Hana 8.A Mgr. Hladík Jan
2.B Mgr. Lembergerová Věra 8.B Mgr. Kopecká Hana
2.C Mgr. Smržová Zdeňka 9.A Mgr. Pechmanová Kateřina
2.D Bc. Kašík Kryštof 9.B Mgr. Bílková Monika
2.E Mgr. Hybšová Libuše
3.A Mgr. Petáková Jana
3.B Mgr. Sochnová Zora
3.C Štichová Zuzana
4.A Mgr. Novotná Jana
4.B PaedDr. Vondrášková Štěpánka
4.C Ing. Borovanová Václava
5.A Mgr. Nedjalková Marta
5.B Mgr. Červenková Lucie
5.C Mgr. Moškvanová Zdeňka

Netřídní učitelé

1. stupeň 2. stupeň
Holovský Martin Ing. Černík Jan
Mgr. Lášek Anna Mgr. Josl Jan
Pečená Ivana Mgr. Lips Milan
Mgr. Žaludová Olga Mgr. Nedjalkov Stefan
Pánková Soňa
Tomaštíková Karolína

Asistenti pedagoga, školní družina

Asistenti pedagoga Školní družina
Beránková Hana Bc. Baumruková Iveta
Dardová Monika Mgr. Bezděková Andrea
Konovalenko Tamara Bobysutová Jitka
Kosťová Ivana Denglerová Hana
Kozlová Zoja Holovský Martin
Panchyshyn Oksana Kosťová Ivana
Svobodová Marta Kroupová Barbora
Bc. Tali-Maamarová Soraya Pečená Ivana
Vlachová Irena Petříková Michaela DiS.
Pourová Martina

Školní poradenské pracoviště

výchovný poradce PaedDr. Vohralíková Hana
speciální pedagog Mgr. Kašičková Renáta
speciální pedagog Mgr. Peřinová Klára
školní psycholog Mgr. Trpková Dominika

Vedení školy

ředitelka školy Mgr. Budilová Jaroslava
zástupkyně ředitele I. stupeň Mgr. Všetíčková Jitka
zástupkyně ředitele II. stupeň Mgr. Kolečková Jarmila