Vážení rodiče a přátelé školy,

děkujeme vám, že jste si udělali čas a přišli navštívit náš vánoční trh s výstavou výtvarných prací našich žáků, z nichž některé tvoří i náš kalendář. Tento kalendář můžete ještě zakoupit v kanceláři školy. Děti měly obrovskou radost, že se jejich výrobky líbily a my věříme, že na vás snad i trochu dýchla sváteční atmosféra. Tak jako každý rok posíláme část výtěžku na charitativní účely. Tentokrát zástupci žákovského parlamentu vybrali nadaci Dobrý anděl, která pomáhá rodinám, jež se vlivem nemoci dostaly do tíživé situace. I díky vám jí posíláme 10 480,- Kč.