Za účasti Besip a Policie ČR se děti naučily správnému chování na ulici. Podívejte se na fotografie: