Halloween jsme oslavili v kostýmech. Na  hodině anglického jazyka jsme vyráběli spolu se 4.C zmenšené verze Jack-o´-lantern.